Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Dositejevi dani

U drugoj polovini aprila odžavaju se "Dositejevi dani", u kojima učestvuje veliki broj naših učenika. Oni tada imaju priliku da pokažu svoja umenja u testu opšte kulture, glumi, pevanju, imitiranju, sviranju, slikanju, itd. Najbolji imaju mogućnost da se pojave na priredbi koja predstavlja završnicu manifestacije, i ujedno se obeležava kao Dan škole. U sklopu ovih dana učenici maturanti imaju priliku da obeleže svoj dan, kada mogu da zamene sve zaposlene u školi na njihovim radnim mestima.

Svake godine, posle “Dositejevih dana” vidimo da je u nekim učenicima naše škole ležala neka skrivena sposobnost, koja je tek tada izašla na površinu. Imamo i jedan mali izložbeni kutak, gde se nalaze likovni radovi naših učenika na teme o Dositeju Obradoviću.